DOULAPALVELUT

Millainen olen doulana?

Ensisijainen tavoitteeni doulana on tukea jokaista synnyttäjää löytämään oman voimansa ja luottamuksen kehoonsa sekä kykyynsä synnyttää. Kannustan synnytyksessä mahdollisesti mukana olevaa puolisoa/muuta tukihenkilöä olemaan itselleen ja synnyttäjälle sopivalla tavalla maksimaalisena tukena.


Oma kiinnostukseni lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja ja luonnollista synnytystä kohtaan tukee taitojani niihin liittyen, mutta en ole ehdoton lääkkeettömyyden kannattaja. Lääkkeille ja toimenpiteille synnytyksissä on paikkansa, kun toive tai tarve niihin kumpuaa synnyttäjästä tai sikiön voinnista.


Vahvuuksiani doulana ovat vankkumaton usko jokaisen kykyyn synnyttää sekä herkkyyteni nähdä, mitä synnyttäjä tarvitsee ja kyky tukea häntä siinä. Tietotaito liittyen synnytyksen fysiologiaan ja sen luonnolliseen kulkuun, tieto erilaisista kivunlievityskeinoista ja taito toteuttaa lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja tai ohjata kumppania/tukihenkilöä niiden toteuttamisessa. Imetystietouteni on laajaa. 

Olen lempeä ja määrätietoinen. Kykenen pysymään läsnä sekä rauhallisena yllättävissäkin tilanteissa.


Otan päivystyksellisiä asiakkaita ja teen myös heti-doulauksia. Toimin päivystävänä doulana KYS:ssa synnyttäville sekä kätilöavusteisissa synnytyksissä Pohjois-Savon alueella. Hetidoulaus mahdollista Kuopiossa ja Kajaanissa synnyttäville. 

Huom! Kotona annetut palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia.