Ensisijainen tavoitteeni doulana on tukea jokaista synnyttäjää löytämään oman voimansa ja luottamuksen kehoonsa sekä kykyynsä synnyttää. Kannustan synnytyksessä mahdollisesti mukana olevaa puolisoa/muuta tukihenkilöä olemaan itselleen ja synnyttäjälle sopivalla tavalla maksimaalisena tukena.

Oma kiinnostukseni lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja ja luonnollista synnytystä kohtaan tukee taitojani niihin liittyen, mutta en ole ehdoton lääkkeettömyyden kannattaja. Lääkkeille ja toimenpiteille synnytyksissä on paikkansa, kun toive tai tarve niihin kumpuaa synnyttäjästä tai sikiön voinnista.

Vahvuuksiani doulana ovat luottamus synnyttäjän synnytysvoimaan ja herkkä kykyni nähdä, mitä synnyttäjä tarvitsee. Olen lempeä, määrätietoinen ja kykenen pysymään läsnä ja rauhallisena yllättävissäkin tilanteissa.

Doulana olen tiedollisena ja taidollisena tukena liittyen synnytyksen fysiologiaan ja sen luonnolliseen kulkuun. Tiedän erilaisista kivunlievityskeinoista ja osaan taitavasti toteuttaa lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja tai ohjata kumppania/tukihenkilöä niiden toteuttamisessa. Pystyn olemaan tukena imetykseen liittyvissä asioissa.

Otan päivystyksellisiä asiakkaita ja teen myös heti-doulauksia. Toimin päivystävänä doulana KYS:ssa synnyttäville sekä kätilöavusteisissa synnytyksissä Pohjois-Savon alueella. Hetidoulaus mahdollista Kuopiossa, Kajaanissa ja Joensuussa synnyttäville. 

Huom! Kotona annetut palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia.